Կենտրոնի մասին

Համակարգչային միջադեպերի արձագանքման պետական կենտրոնը հավաքագրում է ՀՀ պետական մարմինների կիբերմիջադեպերի վերաբերյալ տվյալները, պահպանում և վերլուծում դրանք։ Կատարում գրանցված համակարգչային միջադեպերի ուսումնասիրություն, իրազեկում դրանց վերաբերյալ ՀՀ պետական մարմիններին։ Ձեռնարկում է միջոցներ միջադեպերը կանխելու ուղղությամբ։

Կիբերպատահարների քննության ընթացքում Համակարգչային միջադեպերի արձագանքման պետական կենտրոնն ակտիվ համագործակցում է ՀՀ իրավապահ մարմինների հետ։ Cert.gov.am-ը երաշխավորում է ստացված ողջ տեղեկատվության գաղտնիությունը և դրա չտարածումը առանց հայցող կողմի համաձայնության, բացառությամբ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:

Կենտրոնի հիմնական խնդիրն է բարձրացնել կիբերանվտանգության մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում, նպաստել կիբերմիջադեպերի քննության արդյունավետությանը, ինչպես նաև հետևել ոլորտում կատարվող իրադարձություններին և, ըստ անհրաժեշտության, իրազեկել համապատասխան մարմիններին:


PGP key: 0x5E348AB6E39CEF82

PGP fingerprint: BAA7 6031 0FC5 0627 C034 F674 5E34 8AB6 E39C EF82

Ինչպես հայտնել միջադեպի մասին

Ինչպես հայտնել միջադեպի մասին

Լրացնել հայտն առցանց

Հաղորդեք կասկածելի հաղորդագրության մասին

Հաղորդել
Հաղորդեք կասկածելի հաղորդագրության մասին

Ուղարկել էլեկտրոնային փոստով

Տեղեկացրեք կասկածելի հաղորդագրության մասին և եղեք պաշտպանված


cert@gov.am


Տեղեկացնել
Զանգահարել

Զանգահարել

Առաջին զանգը կիբերհարձակման դեպքում


+374 15 542 184

Զանգահարել

Լրացնել կիբերմիջադեպի մասին հայտը